נהיגה תחת השפעת סמים – דגשים חשובים לנהג

כותבת ועורכת המאמר:  עו"ד דנה דוד –  מתמחה בדיני התעבורה

מצאת את עצמך חשוד בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים וכעת אינך יודע כיצד להתמודד? המאמר הזה הוא עבורך.

עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, נחשבת לעבירה חמורה ולראיה, בחר המחוקק, להטיל בגינה עונש מינימום.

אתה ודאי שואל מה משמעות המונח 'עונש מינימום'. עונש מינימום במקרה של נהיגה תחת השפעת סמים משמעותו באה לידי ביטוי שעה שנהג אשר יורשע בנהיגה תחת השפעת סמים (ולא משנה מהי הכמות המיוחסת לו), הרי שהעונש אותו יטיל השופט, לא יכול לרדת משנתיים פסילה בפועל וסנקציות נוספות, בהן מאסר על תנאי (או מאסר בפועל במקרים מסוימים), פסילה על תנאי, קנס כספי וכיוצ"ב.

אציין, כי נסיבות אישיות, קשות ככל שיהיו, כמעט ואינן משפיעות על בית המשפט לעניין העונש, אולם ישנם מדדים אחרים אשר הם יכולים להמתיק את העונש בצורה דרסטית ולהקל משמעותית על הנאשם בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים.

אם כך, כיצד על הנהג לפעול , על מנת למנוע פסילת רשיון הנהיגה?

נתחיל ממועד האירוע. במועד האירוע הנהג יתבקש על ידי שוטר ליתן בדיקת שתן.

נהגים לא מעטים בוחרים לסרב לבדיקת השתן, הן מסיבה, כי הם נוטלים תרופות וחוששים שמא אותן תרופות עלולות להחשב כסם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים והן מסיבות אחרות. אולם, חשוב לציין, כי ככל שלא יסכים הנהג ליתן בדיקת שתן לגילוי סם, הוא יחשב כמי שבגופו כמות גדולה של סם ויוגש נגדו כתב אישום המייחס לו הן סירוב ליתן בדיקת שתן (שהינה עבירה בפני עצמה) והן עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים.

פעמים רבות נשאלתי, האם ניתן לסרב ליתן בדיקת שתן, אולם לחזור מסירוב לאחר מכן. לשמחתי, משרדי ניהל תיק עקרוני בעניין, מרשי זוכה בבית המשפט המחוזי והתקיים דיון נוסף בעניין זה בבית המשפט העליון. שם הוחלט, כי נהג יכול לחזור בו מסירובו אולם, ישנו זמן מועט ומוגבל בו הנהג יכול לחזור בו מסירובו.

שאלה נוספת עליה נשאלתי רבות, הינה האם נהג יכול לבקש להמיר את בדיקת השתן בבדיקת דם. ניתן לבקש להמיר את בדיקת השתן בבדיקת דם, אולם שוטר אינו מחויב להסכים לכך. נוסף על כך, ישנם מקרים בהם נהג מבקש להחליף את בדיקת השתן המשטרתית לבדיקת שתן במעבדה פרטית, קרי שאינה מטעם משטרת ישראל. ברור, כי בית המשפט יתהה מדוע סרב הנהג לבדיקת השוטר ולא הסכים ליתן בדיקת שתן, אולם יש לבחון כל מקרה לגופו. לא פעם שלחתי את לקוחותיי להבדק בבדיקה לגילוי סם בשתן באופן פרטי סמוך למועד האירוע, דבר אשר הועיל לנו בהליך.

לאחר האירוע, ותוך עד 72 שעות ממועדו, על קצין משטרה, לשמוע את טענות הנהג בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים. לאחר טיעון הטענות ועיון בעברו התעבורתי והפלילי של הנהג, יחליט הקצין האם לפסול את רשיונו למשך 30 יום (במקרה בו התרחשה גם תאונת דרכים, אזי תקופת הפסילה תעלה ל-60 ימים)  או לאו. בנוסף, בסמכותו של אותו הקצין, להחליט האם להחרים את רכבו של הנהג (הרכב בו בוצעה העבירה לכאורה) למשך 30 יום.

כבר בשלב זה, הנני ממליצה להתייעץ עם עורך דין המומחה לתחום התעבורה וזאת על מנת להבין את המצב המשפטי, מה הן כל האפשרויות העומדות בפניי הנהג וכיצד ניתן למזער נזקים כבר בשלב זה, אשר עלול להשליך על ההליך כולו בבית המשפט, בשלב מאוחר יותר.

באם הנהג אינו מרוצה מהחלטת הקצין, אזי שהינו רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה מיוחדת להשיב את רשיונו לאלתר. הדיון יקבע תוך כשבוע ממועד בקשת הנהג או עורך דינו. יש לציין, כי הדיון נסוב על טיעונים משפטיים ועל כן, מומלץ ביותר להוועץ בעורך דין אשר מבין בתחום התעבורה ובעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים בפרט.

ההליך בבית המשפט בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים

לאחר אכיפת העבירה של נהיגה תחת השפעת סמים יקבל הנהג מועד לדיון.

במקרים מסויימים בהם מדובר בכמות סם גבוהה ו/או אם מדובר במקרה בו התרחשה תאונת דרכים באירוע ו/או אם מדובר בנהיגה תחת השפעת סמים, שאינה בפעם הראשונה, הרי שהמשטרה עלולה להגיש בקשה מיוחדת ולבקש מבית המשפט, כי רשיון הנהג יפסל כבר מעתה ועד תום ההליך המשפטי. במקרה שכזה, כמובן שמומלץ להוועץ בעורך דין המתמחה בתחום התעבורה, ובעבירה של נהיגת תחת השפעת סמים בפרט.

בין אם תוגש בקשה לפסילת הנהג עד תום ההליך ובין אם לאו, הרי שמועד לדיון בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים יועבר אל הנהג.

במועד הנקוב, יהיה על הנהג או על עורך דינו, להתייצב בפני בית המשפט. בשלב זה יהיה על עורך דינך להודיע לבית המשפט, האם מרשו מודה בביצוע עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או לאו. ברור לכל, כי הודיה בשלב זה כמעט ואינה באה בחשבון. אולם, בשלב זה ניתן לבוא בדין ודברים עם התובע המשטרתי (ובלבד שהדבר ישרת את טובת התיק !)

אוכל לשתף מנסיוני, כי לא תמיד ארצה בשלב זה "לחשוף את הקלפים" ואעדיף לכפור באשמה ולקבוע את התיק לשלב ההוכחות, קרי שלב בו עלינו, עורכי הדין, לחקור את אותם השוטרים אשר אכפו את העבירה.

בשלב זה מתגלות לקויות רבות בראיות אשר אלו משרתות את הנהג ולרוב הופכות את הקערה על פיה.

חשוב לזכור, כי חובת ההוכחה היא של המשטרה ועל עורך הדין של הנהג להפריכה.

מדוע עלי לפנות לעורך דין בעבירה של נהיגה?

כפי שציינתי בתחילתו של המאמר, הרי שעבירה של נהיגת תחת השפעת סמים נחשבת לעבירה חמורה, להבדיל מעבירות התעבורה, אשר ברור, כי הן חפות מכל כוונה, הרי שכאן, לדעת המחוקק, מדובר בעבירה בה הנהג נכנס ביודעין למצב המסכן את משתמשי הדרך. על כן, עלינו להיות ערניים ולשלוט היטב בנהלי המשטרה, עבודתה, החוק והפסיקה ולמקד את חקירת השוטרים בליקויים הראייתיים. שכן, עבודת המשטרה, לעולם אינה נטולת טעויות.

אוסיף ואומר, כי כפי שאדם שאינו חש בטוב יטופל על ידי מומחה, כך גם במקרה בו רשיון הנהיגה שלנו בסכנה, נפנה לעורך דין המתמחה בתחום התעבורה.

האם אפשר להגיע לביטול כתב האישום של נהיגה תחת השפעת סמים או זיכוי מוחלט מעבירה זו ?

זיכוי מעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים – אפשרי בהחלט. הרי שמדובר בראיות משפטיות שעל התביעה לבססן באופן של 91% על מנת להגיע להרשעה.

ככל שיתעורר ספק בראיות התביעה בבדיקת השתן, בפעילות השוטרים או בעמידה בכלל נהלי המשטרה, הרי שבהחלט יש סיכוי לזיכוי ו/או ביטול כתב אישום של נהיגה תחת השפעת סמים.

לסיכום

באם הינך חשוד בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, לעולם אל תוותר על זכותך להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום התעבורה ובטרם הגעה לבית המשפט.

סע בזהירות

האמור לעיל, אינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום דיני התעבורה. לחצו כאן למעבר לאתר של עורכת הדין דנה דוד.

עו"ד דנה דוד מייצגת בהצלחה מעל 10 שנים, נאשמים בעבירות תעבורה. בעלת ניסיון עשיר בניהול תיקי סמים בבתי המשפט לדיני התעבורה וכן בניהול משא ומתן מול התביעה המשטרתית.

ליצירת קשר ללא התחייבות חייג: 077-30-11-521